TTIF Håndball drives på dugnad. Det er ingen ansatte i klubben så husk på at alt som gjøres er på frivillig basis av engasjerte foreldre. Kom gjerne med forbedringsforslag, og still gjerne opp for å gjøre en forskjell for klubben. Vi er alle her engasjert for at alle unger skal få ett godt håndball tilbud til en fornuftig penge.

Som medlem i TTIF må du bidra med følgende:

  • Loddsalg 1-2 ganger i året, dette faktureres.
  • Stille opp på hjemmearrangementer i egen hall for å få gjennomført seriespill. Dette rullerer mellom lagene og hvert lag har ansvar for 1-3 arrangementer pr sesong.
  • Dugnader hvor TTIF står som arrangør, dette varierer fra år til år og hvert lag må stille med ett antall personer til hvert arrangement.
  • I tillegg har vi en klubbdugnad som må gjennomføres pr barn, nytt i år er at man kan velge å betale seg fri fra denne dugnaden. En slik dugnad vil typisk være varetelling, Tons of Rock eller Allsang. Det kommer eget skriv om denne ordningen til alle foreldre.

Skrivet gjengis her:

"Klubbdugnad er f.eks. Varetelling, Allsang eller Tons of Rock.
Alle disse er høyaktuelle i 2017, da er det verdt å merke seg at Tons of Rock er 22-24. juni, mens Allsang er onsdager sommeren igjennom.
Vanlig innsats man ikke kan kjøpe seg fri fra er : Arrangement i regi av TTIF samt dugnad rundt kamper i  egen hall , klokke , kiosk etc.

Man må kun stille på 1 klubbdugnad per barn pr år.
Dersom man ikke kjøper seg fri, så har man sagt seg klar til dugnad. Hvis man da ved innkallelse til dugnad, ikke har anledning til å stille, så må man finne en erstatter.

Mye av grunnen til av vi gir frikjøpsmuligheten er nettopp for at vi skal vite så nøyaktig som mulig hvor mange vi har tilgjengelige for potensielle dugnader. Derfor er det viktig at dere bruker litt tid og vurderer dette godt allerede nå.

Prisen for å kjøpe seg fri fra Klubbdugnaden 2017 er 500,-.
Frist for frikjøp er 1.mars. Dette gjelder da for et år fram i tid.
Frikjøpet blir fakturert og sendt på epost.

Dersom du ønsker å kjøpe deg fri fra årets dugnad, så gjør du det på dette skjemaet:
Skjema for frikjøp fra Klubbdugnad 2017:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlcXR5-v...

Evt spørsmål tas med therese.halstvedt@gmail.com
"

Dette er en dugnad som gir klubben en stor inntekt, som også er med på at klubben kan
opprettholde sitt høye aktivitetsnivå med de økonomiske forpliktelser det fører med seg.
Powered by: Bloc