TTIF Håndball drives på dugnad. Det er ingen ansatte i klubben så husk på at alt som gjøres er på frivillig basis av engasjerte foreldre. Kom gjerne med forbedringsforslag, og still gjerne opp for å gjøre en forskjell for klubben. Vi er alle her engasjert for at alle unger skal få ett godt håndball tilbud til en fornuftig penge.

Det er viktig å vite at TTIF er mer enn  bare Håndball. Vi er endel av TTIF (som også er Fotball og Ormtjern) noe som gjør at vi ikke står helt alene hvis det økonomiske går galt. Det betyr også at vi må bidra til fellesskapet slik at det er penger til å drifte hall, uteanlegg, kiosk, turhytter etc. Så når jeg beskriver dugnader nedenfor så vil jeg bruke følgende begrep:

TTIF Hovedstyre = Dugnader hvor inntektene går til hele klubben

TTIF Håndball = Dugnader hvor inntektene går direkte til Håndballgruppa. 

Som medlem i TTIF oppfordres det til at du bidrar med følgende, slik at vi slipper å justere kostnadene ved å være medlem:

  • Loddsalg/annet salg 1-2 ganger i året, dette faktureres for å unngå pengehåndtering.
  • Kamparrangement i egen hall for å få gjennomført seriespill. Dette rullerer mellom lagene og hvert lag har ansvar for 1-3 arrangementer pr sesong. Inntekter her går til håndballen. Bemanning av disse styres av oppmann som påser at det blir en rettferdig fordeling av vaktene gjennom sesongen. Trenere har naturlig andre oppgaver ved slike arrangement.
  • Dugnader hvor TTIF Hovedstyre står som arrangør. Dette varierer fra år til år og det ønskes at hvert lag stiller med ett antall personer til hvert arrangement. Dette er inntekter som i hovedsak går til Hovedstyret.  Vi er mange medlemmer så hvis alle tar en vakt blir det maks en pr pers :-) Oppmenn fører oversikt slik at vi sikrer en rettferdig fordeling og at alle bidrar.
  • I tillegg har vi en egen TTIF Håndball-dugnad som gjennomføres pr barn. I forkant av denne dugnaden sjekker vi med medlemmene hvem som ønsker å stille opp slik at vi kan stille med riktig antall personer til dugnaden, vi gir også et tilbud om å betale seg ut av denne.  Dette er en kjærkommen inntekt som gjør at vi kan klare å holde treningsavgiften på et akseptabelt nivå. En slik dugnad vil typisk være varetelling, eller Allsang. Inntektene fra denne dugnaden og frikjøpsordning går rett til TTIF Håndball.

Dette er en dugnader som gir klubben en stor inntekt, som også er med på at klubben kan opprettholde sitt høye aktivitetsnivå med de økonomiske forpliktelser det fører med seg.

 
Mye av grunnen til av vi gir frikjøpsmuligheten er nettopp for at vi skal vite så nøyaktig som mulig hvor mange vi har tilgjengelige for potensielle inntektsbringende dugnader. Derfor er det viktig at dere bruker litt tid og vurderer dette godt allerede nå.

Prisen for å kjøpe seg fri fra Klubbdugnaden 2021 er 500,-. Dette gjelder da for hele 2021.
Frikjøpet blir fakturert og sendt på epost.


Evt. spørsmål tas med leder.handball@ttif.no