Foreløpig oversikt over arrangermenter i hallen ligger her:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16LDhxeHS0toXpJODOov6Kw_de3MW_5uE/edit?usp=sharing&ouid=111657212825244741459&rtpof=true&sd=true

Det vil bli endringer grunnet at noen lag trekkes og noen kamper omberammes.